A1M Pharma innehar fyra godkända internationella patentfamiljer. Ytterligare ansökningar inom sju patentfamiljer har lämnats in och registrerats. Sammantaget täcker dessa patent och patentansökningar medicinsk användning av A1M vid behandling av njurskador och rad övriga medicinska tillstånd som är associerade med ökad oxidativ stress, samt diagnostik, och inkluderar en ansökan om substansskydd för läkemedelskandidaten ROSgard.


A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se