Styrelse

Styrelse

Bild09

Anders Ermén

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan november 2012. Född 1963. Anders Ermén har en ekonomutbildning och har mer än 20 års erfarenhet från musik- och medieindustrin, såväl nationellt som internationellt. Anders Ermén har även lång erfarenhet av beskattningsfrågor och avtalsförhandling.

Övriga uppdrag: Anders Ermén driver sedan 1996 egen verksamhet med inriktning på redovisning, affärsutveckling och management. Anders Ermén är styrelseordförande i Enorama Pharma AB samt styrelseledamot i, Preelumina Diagnostics AB, Baulos Capital Belgium SA och Ermén Produktion & Redovisning AB. Anders Ermén är därtill ägare av Ermén Produktion & Redovisning AB och innehavare av Ermén Konsult Enskild Firma. Anders Ermén har sedan 2012 representerat huvudägaren Baulos Capital Belgium SA i A1M Pharmas styrelse. Utöver styrelseuppdrag har Anders Ermén även konsultuppdrag för Bolaget.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tidigare bolagsman i Ermén & Sand HB.
Innehav: 35 019 aktier privat, via bolag och närstående personer.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Bild05

Cristina Glad

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan november 2012. Född 1952. Cristina Glad är teknologie doktor i biokemi, Executive MBA. Cristina Glad har mer än 25 års erfarenhet av forskning och affärsutveckling inom bioteknik och läkemedelsutveckling, såsom antikroppar för diagnostiskt och terapeutiskt bruk, utveckling av produktionsprocesser för antikroppsläkemedel, uppbyggnad av kontraktsproduktions-verksamhet, utveckling av antikroppsläkemedel, erfarenhet av forsknings- och utvecklingssamarbete med bioteknik- och läkemedelsföretag samt in- och utlicensiering av projekt. I sin tidigare roll som såväl VD som vice VD har Cristina Glad varit med att utveckla BioInvent International AB från ett teknikplattformsföretag till ett företag med flera läkemedelskandidater i produktportföljen. Sedan december 2013 är hon verksam som konsult i eget bolag. Cristina Glad är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Övriga uppdrag: Cristina Glad är styrelseledamot i Ideonfonden AB, Medeon Aktiebolag, Preelumina Diagostics AB samt RhoVac AB och driver sedan december 2012 C Glad Consulting AB, där hon är ensam styrelseledamot. Utöver styrelseuppdraget har Cristina Glad även konsultuppdrag för Bolaget.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Cristina Glad har varit VD och vice VD i BioInvent International AB och har även varit styrelseledamot i BioInvent Finans AB.
Innehav: 9 141 aktier och 6 286 Teckningsoptioner 2015/2018.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Bild08

Magnus Gram

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant sedan juni 2012. Styrelseledamot sedan december 2018. Född: 1980. Magnus Gram är doktor i medicinsk vetenskap, forskare och projektledare. Magnus Gram är en av uppfinnarna och grundarna till A1M Pharma. Magnus Gram är även idégivare till flera av A1M-proteinets medicinska tillämpningar och står som uppfinnare bakom ett flertal patent/ patentansökningar inom Bolagets medicinska område.

Övriga uppdrag: Magnus Gram är styrelsesuppleant i dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB sedan 2012.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Magnus Gram har inga delägarskap över fem procent och har ej heller haft något delägarskap över fem procent under de senaste fem åren. Magnus Gram har inga avslutade uppdrag.
Innehav:
61 044 aktier privat.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.