A1M Pharma AB har bytt namn till Guard Therapeutics International AB

Besök guardtherapeutics.com

Vision och strategi

Comitted to saving life

Vår vision är att rädda liv. Därför är vi dedikerade till att utveckla morgondagens läkemedel mot oxidativ stress, något som väsentligen bidrar till möjligheten att rädda liv men också besitter potential att förebygga och behandla allvarliga njursjukdomar.

A1M Pharma är dedikerade till att utveckla ett läkemedel som förhindrar oxidativ stress, vilket har potential att hjälpa miljontals människor med akut njurskada till ett bättre liv. ROSgard, vår biologiska läkemedelskandidat, efterliknar ett av kroppens mest kraftfulla och universella försvar mot oxidativ stress. ROSgard är utformad med en naturlig målsökning för njurarna och förhindrar njurskada genom att skydda, städa och reparera de utsatta cellerna och vävnaderna.

Strategi
Målbilden är att utveckla ROSgard med initialt fokus på akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi. Vår strategi är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt dokumentera behandlingseffekt i relevant patientgrupp. Partnerskap och licensiering med strategiskt valda partners utvärderas kontinuerligt i syfte att maximera den underliggande potentialen av ROSgard och därmed skapa värde för både patienter och ägare. Vi ser förutsättningar att i framtiden expandera det kliniska programmet, såväl inom akuta njurskador som inom andra indikationsområden. Det föreligger också möjligheter att bredda bolagets pipeline.

Rustade för framtiden
Vi står väl rustade för framtida utmaningar. Ett första mycket attraktivt indikationsområde har identifierats och vi har förstärkt och etablerat en ledande kompetens för läkemedelsutveckling inom fältet akuta njurskador. Det finns idag en väldefinierad klinisk utvecklingsplan och finansieringen för vår pågående fas I studie är säkrad.

Sidebar5

Nyheter

Om oss och vad som händer i vår verksamhet

Läs mer