A1M Pharma AB har bytt namn till Guard Therapeutics International AB

Besök guardtherapeutics.com

Pressmeddelande

04 mar 2014  ·  Regulatorisk information

Årsredovisning för 2013 publicerad samt arbete inlett med finansiering

A1M Pharma publicerar idag årsredovisning och revisionsberättelse för 2013. Vidare meddelar bolaget att arbete inletts med att säkra fortsatt finansiering.

Årsredovisning 2013 tillgänglig samt arbete avseende finansiering inlett

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013

För ytterligare information hänvisas till
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB (publ)
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden