A1M Pharma AB har bytt namn till Guard Therapeutics International AB

Besök guardtherapeutics.com

Pressmeddelande

03 apr 2014  ·  Regulatorisk information

Förtydligande angående handelsstopp

Med anledning av dagens handelsstopp i bolagets aktie vill bolaget förtydliga vad som inträffat. Bolaget har idag, som tidigare meddelats, genomfört en split i bolagets aktie, varvid en gammal aktie delas upp i fem nya aktier. Första dag för handel med det nya antalet aktier skulle ha varit idag, den 3 april 2014. I samband med en splitt är det nödvändigt att byta aktiens s.k. ISIN-kod. ISIN-koden är en unik kod för ett visst värdepapper och behövs för att identifiera och hantera värdepapperet i olika sammanhang, bland annat vid clearing och avveckling efter en genomförd transaktion med värdepapperet.

I morse framkom att Nasdaq OMX Stockholm hade missat att utföra sitt uppdrag att byta ISIN-koden. Eftersom en felaktig ISIN-kod kan leda till omfattande tekniska och administrativa problem beslöt AktieTorget att handelsstoppa aktien. Bytet av ISIN-kod kommer enligt Nasdaq OMX Stockholm att vara genomfört imorgon, varför handeln i bolagets aktier då kommer att återupptas.

Bolaget beklagar olägenheten men vill understryka att bolaget inte till någon del är ansvarig för det inträffade.  


För ytterligare information hänvisas till

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden