A1M Pharma AB har bytt namn till Guard Therapeutics International AB

Besök guardtherapeutics.com

Pressmeddelande

04 aug 2014

Komplett kunskapsöversikt om A1M godkänd för publicering

För första gången publiceras en komplett kunskapsöversikt om A1M som sammanfattar alla proteinets egenskaper och beskriver dess funktion i kroppen. 

Publicering av kritiskt granskade artiklar är forskarsamhällets sätt att säkerställa forskningens kvalitet och är avgörande för bekräftandet av vetenskapliga framsteg. Denna så kallade review-artikel är den första i sitt slag som helt ägnas åt A1M i sin funktion som renhållnings- och skyddsmolekyl.

Artikeln, som är skriven av forskare knutna till A1M Pharma, sammanfattar alla forskningsrön om proteinet sedan det upptäcktes för ca 40 år sedan. Manuset antogs i juni av den ansedda tidskriften Free Radicals in Biology and Medicine.

— Jag har studerat A1M ända sedan jag inledde mitt avhandlingsarbete 1974 för professor Ingemar Berggård och det känns verkligen tillfredsställande att göra denna kunskapsöversikt tillgänglig, säger Bo Åkerström, professor i medicinsk kemi vid Lunds universitet. Jag vågar påstå att texten även utgör en faktakälla för intresserade lekmän eftersom innehållet i review-artiklar är något mindre tekniskt än det i vanliga vetenskapliga artiklar. Alla som läser översikten kommer att förstå varför vi kallar A1M för ”ett protein utöver det vanliga”!

Nedladdningsbar pdf-artikel: A1M, an extravascular tissue cleaning and housekeeping protein
Alla pressmeddelanden