A1M Pharma AB har bytt namn till Guard Therapeutics International AB

Besök guardtherapeutics.com

Pressmeddelande

28 jan 2014  ·  Regulatorisk information

Nytt datum för bokslutskommuniké: 21 februari

Nytt datum för offentliggörande av A1M Pharmas bokslutskommuniké är
fredagen den 21 februari 2014.

För ytterligare information hänvisas till Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB, tfn 046-286 50 30.
Alla pressmeddelanden