A1M Pharma AB har bytt namn till Guard Therapeutics International AB

Besök guardtherapeutics.com

Pressmeddelande

29 jan 2014  ·  Regulatorisk information

Patent för diagnostik och behandling av havandeskaps­förgiftning godkänt i USA

A1M Pharma meddelar härmed att bolagets pat­ent­ansökan med nummer 8,568,999 avseende diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning godkänts i USA. Patentet, som löper i 20 år, har titeln ”Diagnosis and Treatment of Preeclampsia”.

VD Tomas Eriksson kommenterar:
– Mottagandet av godkänt patent avseende diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning i USA ger oss skydd på världens största läkemedelsmarknad och ger oss ytterligare bredd i vårt befintliga patentskydd.

För ytterligare information hänvisas till Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB, tfn 046-286 50 30.
Alla pressmeddelanden