A1M (Alfa-1-mikroglobulin) är ett kroppseget protein som har till uppgift att hålla kroppen ren från giftiga ämnen. En grupp sådana ämnen kallas ROS (Reactive Oxygen Species) och är biprodukter av kroppens reaktioner med luftens syre.

A1M, alfa-1-mikroglobulin
A1M, alfa-1-mikroglobulin med två inbundna hem-molekyler

A1M skyddar kroppen mot oxidativ stress

Vad är oxidativ stress?
Bilar rostar och äpplen blir bruna efter att de har legat framme ett tag, vilket beror på att de reagerar med syre. Även människokroppens vävnader, celler och molekyler utsätts för ett liknande ”kemiskt slitage”, s.k. oxidativ stress. En del av kroppens försvar mot oxidativ stress består av antioxidanter som vi kan hitta i maten vi äter, t.ex. vitaminer. De viktigaste antioxidanterna som skyddar oss mot oxidativ stress tillverkas dock av kroppen själv, en av dessa är proteinet A1M.

Så skyddar A1M vår kropp
A1M är ett naturligt, kroppseget protein som finns i alla ryggradsdjur. A1M har många olika funktioner och har visat sig spela en unik roll i kroppens försvar mot oxidativ stress och giftiga ämnen som orsakar inflammation och skador på vävnader. Så här fungerar A1M:
  • Fångar in de skadliga ämnen som bildas i kroppen av luftens syre, även kallade ROS (reactive oxygen species).
  • Oskadliggör ett annat skadligt ämne, heme, som bildas när vävnader och celler går sönder.
  • Skyddar de så kallade mitokondrierna, som är cellernas ”inbyggda kraftverk”.
  • Kan reparera vävnadsmolekyler som skadas av oxidativ stress, vilket bidrar till att vävnaden läks.

När kroppen upptäcker skador som är orsakade av oxidativ stress snabbas produktionen av A1M på. A1M bildas i levern och påbörjar sedan sin renande resa genom kroppen via blodet, det transporteras snabbt ut till alla vävnader. Därifrån förs det via blodet och lymfan till njurarna och bryts ner. Kroppens alla organ sköljs hela tiden med nytt A1M och omsättningshastigheten är bara några minuter.

A1M - städar, skyddar, reparerar
A1M - städar, skyddar, reparerar

 

A1M its in your blood

A1M, en livsviktig del av blodet

Ladda ner vår pdf och lär dig mer om alla beståndsdelar i vårt blod, varav A1M är en. Trots sina endast 2,8 nanometer tar proteinet sig an den stora uppgiften att hålla kroppen ren från giftiga ämnen och reparera cellskador.


Se en film om oxidativ stress

Läs mer: Wikipedia om A1M.

Vetenskaplig sammanfattning om A1M Pharmas forskning:
Preeclampsia: Free hemoglobin and oxidative stress – A1M as a potential treatment. A backgrounder from A1M Pharma AB

Åkerström & Gram:
A1M, an extravascular tissue cleaning and housekeeping protein (Free Radical Biology and Medicine 2014)
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se