A1M Pharma utvecklar en rekombinant A1M molekyl som kan användas som ett läkemedel. Rekombinant betyder att läkemedlet framställs genom att man modifierar DNA i en organism så att den börjar producera ett visst ämne, till exempel ett läkemedel. Ett exempel på detta är när man lyckades få E.coli bakterier att producera insulin till diabetespatienter. Under de senare decennierna har flera läkemedel framställts genom rekombinant DNA teknik. Upptäckten har belönats med ett Nobelpris i kemi.
Lena Rosenlöf
Lena Rosenlöf, seniorforskare på A1M Pharma AB ansvarar för tillverkningen av ROSgard genom rekombinant DNA-teknik.

Berätta om det pågående utvecklingsarbetet
- Vi utvecklade en process för framställning av rA1M i vårt eget lab, där vi identifierade vilka förutsättningar som är kritiska för att lyckas. Med hjälp av den processen i liten skala har vi kunnat producera några få gram i taget. Materialet har vi bland annat använt till att verifiera att vårt således producerade rA1M protein har samma egenskaper som det kroppsegna proteinet. Vi har även studerat rA1Ms stabilitet i olika typer av beredningar. Till vår hjälp har vi samtidigt utvecklat känsliga analysmetoder för att mäta både funktion och andra egenskaper hos rA1M såväl som det kroppsegna proteinet A1M.

Hur har ni gått vidare med er process och analysmetoder?
- Allt vi utvecklat i labbet har legat till grund för kontraktstillverkarens arbete – de har skalat upp produktionsprocessen och anpassat den till de särskilda behov som finns för industriell, kvalitetsstyrd produktion. På liknande sätt har de arbetat med att anpassa och kvalitetssäkra våra analysmetoder. Detta har tagit oss fram till produktion av ett rA1M-material som kan användas för toxicitetsstudier och därefter i kliniska försök.

Vad uppskattar du mest med att vara en medlem i forskningsnätverket kring professor Åkerström och professor Hansson?
- Det samlade teamet består av medlemmar med en bred expertis. Den sträcker sig från en djup förståelse för A1M-molekylens biokemi till en omfattande klinisk erfarenhet och förståelse för hur havandeskapsförgiftning diagnosticeras och behandlas.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se